Дипломдық жобаны алдын-ала қорғау кестесі


Дипломдық жобаны алдын-ала қорғау(предзащита) бойынша кестесі 

 

Курс, 

тобы 

Топ жетекшісі 

Өтетін күні 

Уакыты 

Жауапты жетекшілері 

1 

17 IS -IX 

Рахымжанова М.Е 

07.06 

Дипломдық жоба жетекшілерінің өзара келісімі уакытында 

Муханов А.Қ 

Амежанов Ж.Ж. 

Қайырбекова Г.Қ.   

2 

17 VT-IX-1 

Сейлханова А.Н 

01.06 

Дипломдық жоба жетекшілерінің өзара келісімі уакытында 

Акашева Г.К. 

Алшынғазин Н. Н. 

Конкашева К.С. 

Құсаинқызы Г.  

3 

17 VT-IX-2 

Мукушева Л.Н 

02.06 

Дипломдық жоба жетекшілерінің өзара келісімі уакытында 

Акашева Г.К. 

Нұрғалиева Т.Т. 

Мукушева Л.Н. 

4 

17 VT-IX-3 

Аубакирова М.Ж 

03.06 

Дипломдық жоба жетекшілерінің өзара келісімі уакытында 

Айтмағанбетова А.Т. 

Нұрғалыева А.С.   

Муратханова Р.А. 

Жунисжанов Б.Б. 

Дуйсембекова А.Н. 

5 

17 VT-IX-4 

Турлубекова А.Н 

03.06 

Дипломдық жоба жетекшілерінің өзара келісімі уакытында 

Муханов А.Қ. 

Айтмағанбетова А.Т. 

Касумканова Б.М. 

Несвельдинова С.М. 

Амренова А.Е. 

Исмагилова П.Е. 

6 

17 VT-IX-5 

Айтмағанбетова А.Т 

05.06 

Дипломдық жоба жетекшілерінің өзара келісімі уакытында 

Истемесов Д.Б. 

Муханов А.Қ. 

Есенгарина Е.Ж. 

Косымгалина А.Е . 

Мухаметкалиева Ж.Е. 

7 

17 VTZ-IX-1 

Едлипова Ш.М 

01.06 

Дипломдық жоба жетекшілерінің өзара келісімі уакытында 

Орманов А.К. 

Мукушева Л.А. 

Капашева Ш.М. 

8 

17 VTZ-IX-2 

Кайкенова М.Ж 

02.06 

Дипломдық жоба жетекшілерінің өзара келісімі уакытында 

Ихсанова А.С. 

Сеилханова А.Н. 

Ахметкалиев Д.С 

Касумканова Б.М. 

9 

17 VTZ-IX-3 

Раева Р.С 

05.06 

Дипломдық жоба жетекшілерінің өзара келісімі уакытында 

Ахметкалиев Д.С. 

Акашева Г.К. 

Қондыбаев А.Ә. 

Касумканова Б.М. 

Раева Р.С. 

Мырзагужинов Н.К. 

Жунисжанов Б.Б. 

Муратханова Р.А. 

10 

17 VTZ-IX-4 

Мұрат Б.К 

07.06 

Дипломдық жоба жетекшілерінің өзара келісімі уакытында 

Ихсанова А.С. 

Бектурганова Д.А.   

Несвельдинова С.М. 

НұрғалыеваА.С.   

Исмагилова П.Е. 

11 

17 VTZ-IX-5 

Саменова А.Н 

07.06 

Дипломдық жоба жетекшілерінің өзара келісімі уакытында 

Рахымжанова М.Е. 

Алшынғазин Н. Н. 

Сағымбаев А.Б. 

Айтмағанбетова А.Т. 

12 

17 VTZ-IX-6 

Қайырбекова Г.Қ 

04.06 

Дипломдық жоба жетекшілерінің өзара келісімі уакытында 

Ахметкалиев Д.С. 

Сағымбаев А.Б. 

Кайкенова М.Ж. 

Әбікен Д.Б. 

13 

17 VTZ-IX-7 

Есімбекова Н.С 

04.06 

Дипломдық жоба жетекшілерінің өзара келісімі уакытында 

Қалымжанова А.Б. 

Ахметкалиев Д.С. 

Сағымбаев А.Б 

 

14 

18EAqb 

Капашева Ш.М 

05.06 

Дипломдық жұмыс жетекшілерінің өзара келісімі уакытында 

Вощакина Е.А 

Ибраева А.М 

Сагимбаева М.А 

Алимгоина М.Г 

Дипломдық жобаны алдын-ала қорғау(предзащита) Google meet платформасы арқылы өтеді. Дипломдық жобаны алдын-ала қорғау үшін білім алушы өз жұмысын электронды түрде дайындайды, оны "экранды көрсету"режимінде ұсынады. Дипломдық жобаны алдын-ала қорғау презентация түрінде өтеді, онда жобаның тақырыбы, жалпы сипаттамасы және т.б. көрсетілген. Дипломдық жобаны қорғау бойынша нұсқаулық (https://sfek.kz/news/view/58) , дипломдық жоба тақырыптары, ұорытынды аттестаттау кестесі колледж сайтында орналасқан ). Google meet  платформасы бойынша видео оқытуды Асхат Қуандықұлы дайындайды және таныстырады. 

Емтихан өткізу/дипломдық жобаларды қорғау ережелері 

  1. Дипломдық жобаларды қорғауды өткізу үшін on-line режимінде білім беру ұйымынды қорытынды аттестаттау комиссиясы құрылады және колледж директорының бұйрығымен бекітіледі. 

  1. Қорытынды аттестаттау комиссиясының құрамы 65% - әлеуметтік серіктестер, 35% колледж өкілдері(танысу үшін төмендегі сілтеме). 

  1. Дипломдық жобаларды қорғау барлық кезеңі Google meet платформасы арқылы өтеді 

  • 17 IS –IX, 17 VT-IX-1,17 VT-IX-2,17 VT-IX-3,17 VT-IX-4,17 VT-IX-5, 17 VTZ-IX-1,17 VTZ-IX-2, 17 VTZ-IX-3, 17 VTZ-IX-4, 17 VTZ-IX-5, 17 VTZ-IX-6,17 VTZ-IX-718EAqb   топтарына  05 маусым 2020 күні  сағат 14.00 де дипломдық жобаны қорғау  процессі  бойынша вебинар өткізіледі. Жауапты тұлғалар: Мухтарова М.Н.,Капашева Ш.М, Мұқанов А.Қ. 

  • Дипломдық жобаны қорғау басталғанға дейін бір күн бұрын яғни  07 маусым 2020 ж  күні сағат 14.00 де студенттерді хатшымен тесттік қосу жүргізіледі. 

  • Белгіленген уақытта студенттер мен техникалық жауапты тұлғалар  қосылады және қатысушыларды түгендейді. 

Дипломдық жобаны өткізу: 

1. Білім алушылар мен комиссия мүшелерін бейне сессияға қосу дипломдық жобаларды қорғау басталғанға дейін 1 сағат бұрын жүзеге асырылады. 

2. Студент идентификация үшін иық деңгейінде өзінің жеке куәлігін көрсетуі тиіс. 

3. Дипломдық жобаны қорғау үшін білім алушы өз жұмысын электронды түрде дайындайды, оны "экранды көрсету"режимінде ұсынады.  

4. Дипломдық жобаны қорғау презентация түрінде өтеді, онда жобаның тақырыбы, жалпы сипаттамасы және т.б. көрсетілген. Ауызша сөйлеуді және қосымша сұрақтарға жауаптарды қоса алғанда, бір білім алушыға қорғауға арналған жалпы уақыт 15 минуттан аспайды. 

5. Дипломдық жобаларды қорғаудың  барлық процедуралары  бейнеге жазылады. 

6. Қорытынды бағалар колледж сайтында орналастырылады  


 

  1. Емтихан өткізу үшін on-line режимінде білім беру ұйымында қорытынды аттестаттау комиссиясы құрылады және колледж директорының бұйрығымен бекітіледі. 

  1. Қорытынды аттестаттау комиссиясының құрамы 65% - әлеуметтік серіктестер, 35% колледж өкілдері(танысу үшін төмендегі сілтеме). 

  1. Дипломдық жобаларды қорғау барлық кезеңі Google meet платформасы арқылы өтеді. 

 

  • 18 EA, 18 Q  топтарында  10 маусым 2021 күні сағат 14.00 де  қорытынды аттестаттауды  өткізу процессі бойынша вебинар өткізіледі. Жауапты тұлғалар: Сагимбаева М.А.,  Капашева Ш.М, Мұқанов А.Қ. 

 

Қорытынды аттестаттауды өткізу:  

1. Білім алушылар мен комиссия мүшелерін бейне сессияға қосу емтихан басталғанға дейін 1 сағат бұрын жүзеге асырылады. 

2.Білім алушы емтихан тапсырар алдында веб-камераға жеке куәлігін көрсетеді, аты-жөні, тобын атайды 

3. Тест тапсырмаларын беру тестке сілтеме жіберу арқылы жүзеге асырылады.  

4.  Тест жауаптары экранды көрсету режимінде жүргізіледі.  

5. Тестілеу аяқталғаннан кейін, экранға электрондық ведомость шығарылады, ал хатшы экранның скриншотын жасайды және жауаптарды сақтайды.  

6. Қорытынды бағалар колледж сайтында орналастырылады 

 

 

 

Бөлім меңгерушілері                              Сагимбаева М.А 

 

      Мухтарова М.Н. 

 


Автор: admin


Өзгертілген: 2021-05-26 15:00